• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Oferty pracy

zobacz wszystkie oferty

Najnowsze formy aktywizacji

zobacz wszystkie formy
Nazwa Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Data od Data do
Analiza predyspozycji zawodowych - co lubię - co potrafię robić, co robić mogę - czego zdecydowanie robić nie chcę - albo nie mogę SIZ ul. Bieszczadzka 5, pok. 325 16 Porady grupowe 2014-06-24 2014-06-25
Skuteczna autoprezentacja w kontaktach z pracodawcami i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej CAZ ul. Bieszczadzka 5, pok. 601 16 Zajęcia aktywizacyjne 2014-06-09 2014-06-13
Bilans kompetencji zawodowych - świadomość swoich mocnych i słabych stron SIZ ul. Bieszczadzka 5, pok. 325 16 Porady grupowe 2014-06-02 2014-06-03
Samodzielność w poszukiwaniu pracy SIZ ul. Bieszczadzka 5, pok. 325 16 Porady grupowe 2014-05-21 2014-05-22
Mama wraca do pracy - analiza sytuacji na rynku pracy, praw i obowiązków pracowników oraz przygotowanie do poszukiwania i podjęcia zatrudnienia SIZ ul. Bieszczadzka 5, pok. 325 16 Porady grupowe 2014-05-14 2014-05-15
Utworzono: 2012-07-24 09:58 | Redagował: Katowice IntraCOM 2012-11-22 21:12
Odwiedziny: 85573

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl